» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Инвест Фонд Мениджмънт АД - член на БАУД
Инвест Фонд Мениджмънт АД бе приет за член на Българската Асоциация на Управляващите Дружества /БАУД/ на Общото събрание БАУД, проведено на 21.11.2007г. в гр. София. Българската Асоциация на Управляващите Дружества е професионална организация, която популяризира дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейни основни цели са повишаване на професионализма в бранша и повишаване на доверието във фондовата индустрия.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.