» Начална страница › Новини
English


Информация

Полезна информация


   Новини

08.07.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


22.06.2020  

Документи на ДФ ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД (старо наименование ДФ ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ)

22.06.2020  

Промяната на ДФ “ИНВЕСТ ЗЕЛЕН ФОНД” (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ ОБЛИГАЦИИ”) ще се извърши до 20.07.2020 г.

22.06.2020  

Документи на ДФ ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД (старо наименование ДФ ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД

22.06.2020  

Промяната на ДФ „ИНВЕСТ ДИВЕРСИФИЦИРАН ФОНД“ (старо наименование ДФ „ИНВЕСТ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“) ще се извърши до 20.07.2020 г.

10.06.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.05.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.04.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.03.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.02.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.01.2020  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.12.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.11.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.10.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.09.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.08.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.07.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


06.06.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.05.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.04.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


05.03.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.02.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.01.2019  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.12.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


12.11.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.12.2018  

Актуализирани проспекти


12.11.2018  

Актуализирани проспекти


15.10.2018  

Актуализирани проспекти


09.10.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.09.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.08.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.07.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.06.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.05.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.03.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


09.02.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.01.2018  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.12.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.11.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


07.11.2017  

Промяната на “Инвест Облигации” (старо наименование “Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари”)ще се извърши до 05.12.2017 г.


16.10.2017  

Промяната на „Инвест Консервативен Фонд“ (старо наименование „Инвест Фонд Паричен Пазар“)


10.10.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


08.09.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.08.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


03.07.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


02.06.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.10.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.04.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.03.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


10.02.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


13.01.2017  

Информация съгласно чл.9, ал.2 от ЗДКИСДПКИ


06.07.2016  

Преустановяване на начисляване на възнаграждение


01.04.2016  

Превалутиране на дялове на „Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари"


07.01.2016  

Протокол от 07.01.2016г.


21.08.2015  

Нов договорен фонд – Глобал Опортюнитис


12.08.2015  

Промени в таксите на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар"


12.08.2015  

Промени в правилата на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар"


25.03.2015  

Съобщение относно Годишни финансови отчети


18.03.2015  

Инвест Фонд Паричен Пазар в „ТОП 3“


09.10.2014  

УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД сключи договор за дистрибуция...


08.09.2014  

Решение на Съвета на Директорите на Дружеството


22.05.2014  

Промени в Съвета на Директорите на Дружеството


25.03.2014  

Съобщение относно Годишни финансови отчети


17.06.2013  

Съобщение относно разширяване на лиценза


25.03.2013  

Съобщение относно Годишни финансови отчети


06.11.2012  

Актуализирани проспекти на ДФ „Инвест Актив” и ДФ „Инвест Класик”


01.09.2012  
Уведомление


01.08.2012  
Нов управителен орган на Дружеството


02.04.2012  
Съобщение относно Годишни финансови отчети


31.10.2011  
От днес цените на фондовете Инвест Актив и Инвест Класик няма да се обявяват във вестник Дневник


10.10.2011  
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТЧЕТНОСТТА НА КИС


01.04.2011  
Съобщение относно Годишни финансови отчети


01.04.2010  
Съобщение относно Годишни финансови отчети


22.12.2009  
На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, чл. 37 от Наредба № 25 за изискванията към дейността на...


22.12.2008  
Временно спиране на приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове...


15.09.2008  
Положителна доходност през м. август 2008


10.06.2008  
Временно спиране на приемането на поръчки за издаване /продажба/ и обратно изкупуване на дялове...


22.11.2007  
Инвест Фонд Мениджмънт АД - член на БАУД


08.11.2007  
Търговия на дяловете на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик на БФБ


08.11.2007  
Покана за членство в БАУД


08.11.2007  
Стартиране на публично предлагане на дялове на ДФ Инвест Актив и ДФ Инвест Класик


08.11.2007  
Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Класик


08.11.2007  
Потвърждение на Проспект на ДФ Инвест Актив


   
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.